המפתח להצלחת כל עסקה

תחומי ההתמחות

 • הערכות שווי שוק ושווי בשימוש לנכסי מקרקעין למטרות שונות.
 • בטוחה לאשראי – מתן חוות דעת לבנקים מסחריים לשם קבלת מימון בהתאם לתקן 19 לתקינה השמאית.
 • משכנתאות – הערכות שווי לשם קבלת משכנתא מבנקים למשכנתאות.
 • היטל השבחה – הכנת שומות נגדיות/שומה אחרת לשומות הועדות המקומיות וייצוג מול שמאים מכריעים וועדות ערר.
 • דוחות כדאיות כלכלית (דוחות אפס) – עסקאות קומבינציה, פרוייקטים של התחדשות עירונית פינוי בינוי תקן 21 ותמ״א 38.
 • חוות דעת מומחה לבית משפט.
 • פירוק שיתוף במקרקעין – חוות דעת לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג, יורשים, שותפים.
 • רשות מקרקעי ישראל – הערכות שווי למכרזי מחיר למשתכן, שימושים חורגים, דמי הסכמה, דמי רכישה בנחלות, שיוך מגרשי מגורים בקיבוצים ועוד.
 • מס שבח – חוות דעת בהתאם להוראות סעיף 49 ז' לחוק מיסוי מקרקעין למטרת הגשתן  לרשות המיסים.
 • דוחו"ת כספיים – הערכות שווי של נכסים לפי תקן 17 IFRS.
 • דיירות מוגנת – אומדן שווי זכויות הדייר המוגן, הבעלים וכן לשני הצדדים בהסכמה.
 • קרקע חקלאית – הערכות שווי לקרקע המשווקת על בסיס ציפיות.
 • סעיף 197 – חוות דעת לצורך הגשת תביעות פיצויים בגין ירידת ערך על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.
 • הפקעות – הערכה לשם הגשת תביעה לפיצוי הפקעה.