מקצועיות אמינות מהימנות

לקוחות ופרוייקטים

עורכי דין, קבלנים, יזמים, חברות בניה, נדל"ן ואנשי עסקים נמנים עם רשימת לקוחות משרדנו. שמות הלקוחות והפרויקטים אינם מפורטים בשל שמירה על תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשס"ד 2004.

דוגמאות לסוגי נכסים שהערכנו:

  • דירות מגורים בבנייה רוויה ובבנייה צמודת קרקע.
  • מרכזים מסחריים, מבני תעשייה ולוגיסטיקה ובנייני משרדים.
  • מגרשים לבניית מגורים.
  • מגרשים לבניית מבני תעשיה ומסחר.
  • קרקעות חקלאיות.
  • תחנות דלק.
  • בניינים לשימור.